APLIKACE A FUNKCE
Základní informace o fotoaparátu
APLIKACE A FUNKCE

Základní informace o fotoaparátu

Ať už cestujete pracovně nebo za zábavou, užívejte si fotografování a pořizování videí pomocí fotoaparátu.
  • Na úvodní obrazovce klepněte na položku > Fotoaparát a otevřete aplikaci Fotoaparát.
  • Nebo stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
Při prvním otevření aplikace Fotoaparát budete požádáni, zda chcete, aby aplikace používala vaši polohu. Pokud to umožníte, informace o poloze se budou ukládat s pořízenými fotografiemi a vy budete vědět, kde jste je pořídili. Při sdílení fotografií budou tyto informace dostupné i jiným lidem.
Tip: Věděli jste, že můžete otevřít aplikaci Fotoaparát, i když je displej vypnutý nebo zamčený? Stačí stisknout a přidržet tlačítko FOTOAPARÁT.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:

Přepínač režimu Fotografie/Video
Přepněte na přední nebo zadní fotoaparát
Ovládací prvek přiblížení
Nastavení
Přejít na prohlížeč
Poznámka: Blesk a další nastavení nejsou k dispozici, pokud používáte přední fotoaparát.

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít ovládací panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.
Jednoduše klepněte na + nebo - na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení.

Změna nastavení

  1. Klepněte na , abyste si mohli vybrat z různých nastavení, jako je režim blesku, rozlišení, efekty a tak dále.
  2. Pro uložení změněných nastavení klepněte po provedení změn na položku Uložit nastavení. Jinak se fotoaparát při příštím použití vrátí na výchozí nastavení.
Tip: Když z Úvodní obrazovky přejdete na položky nastavení > aplikace > obrázky+fotoaparát, najdete další nastavení, která mohou změnit, jak pracuje tlačítko FOTOAPARÁT, kde sdílet fotografie a videa a tak dál.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
416
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-radar
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-camera-basics