Kontrola e-mailů

Kontrola e-mailů

Po nastavení e-mailových účtů bude na Úvodní obrazovku přidáno nové pole pro každý účet.
 1. Pro otevření e-mailového účtu klepněte na příslušné pole na Úvodní obrazovce.
  Tip: Pokud pole nevidíte, klepněte na na Úvodní obrazovce a potom klepněte na e-mailový účet v seznamu aplikací.
 2. V seznamu všech e-mailů se posuňte nahoru nebo dolů pro procházení e-mailovými zprávami.

  E-mailové zprávy jsou pohodlně seskupeny do konverzací. Pokud po nějakém e-mailu následovala řada odpovědí tam a zpět, klepnutím na tento e-mail rozšíříte a zobrazíte příslušnou sérii zpráv.

 3. Klepněte na e-mailovou zprávu, pokud ji chcete otevřít a přečíst.
Tip: Pokud máte dlouhý seznam e-mailů, můžete také přesunutím vlevo nebo vpravo procházet pouze e-maily, které jsou nepřečtené, označené příznakem nebo naléhavé.

Odpovídání nebo předávání e-mailů

 1. Otevřete e-mailovou zprávu a přečtěte si ji.
 2. Klepněte na tlačítko .
 3. Vyberte, zda chcete odpovědět odesílateli, odpovědět všem nebo e-mail předat dál.

Spojení složek doručené pošty do jedné

Pokud chcete e-maily ze všech účtů kontrolovat na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty, můžete spojit složky doručené pošty do jedné.

 1. Klepněte na položku > sdružená doručená pošta.
 2. V části další složky doručené pošty klepněte na jeden nebo více e-mailových účtů, které chcete spojit do sjednocené složky.

  Výchozí název sjednocené složky je Sdružená pošta.

  Tip: Klepněte na položku přejmenovat sdruženou doručenou poštu, pokud chcete změnit název sjednocené složky.
 3. Stiskněte pro návrat do vaší složky doručené pošty. Nyní se zobrazí pouze jedna složky doručené pošty obsahující všechny vaše e-maily z různých účtů.

Až příště budete chtít zkontrolovat e-maily, klepněte na položku Sdružená pošta na Úvodní obrazovce nebo v seznamu aplikací.

Odpojení složky doručené pošty

 1. Klepněte na položku > sdružená doručená pošta.
 2. V části tato složka doručené pošty klepněte na e-mailový účet, který chcete odstranit ze sjednocené složky doručené pošty.
 3. Klepněte na položku odpojit.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné