KOMUNIKACE
Co je možné dělat během hovoru?
KOMUNIKACE

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tlačítka na obrazovce k zapnutí hlasitého poslechu, přidržení hovoru a tak dále.

Zapnutí hlasitého poslechu během hovoru

Výstraha: Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.
Na obrazovce hovoru klepněte na položku hlasitý poslech.

Pro vypnutí hlasitého poslechu jednoduše klepněte znovu na položku hlasitý poslech.

Přidržení hovoru

Na obrazovce hovoru klepněte na položku přidržet.

Pro obnovení hovoru klepněte znovu na položku přidržet.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.
  1. Když přijmete další hovor, klepněte na přijmout a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
  2. Chcete-li přepnout mezi hovory, klepněte na panel v horní části obrazovky.
  3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko ukončit hovor.

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na položku vypnout mikrofon.

Pro opětné zapnutí mikrofonu znovu klepněte na položku vypnout mikrofon.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
416
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-radar
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY