KOMUNIKACE
Telefonování
KOMUNIKACE

Telefonování

Důležité: Některé karty SIM mají přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko OK. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Neobávejte se však. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).
 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepnutím na otevřete klávesnici.
 3. Zadejte číslo, které chcete volat, a potom klepněte na položku volat.

Chcete-li zavěsit, klepněte na položku ukončit hovor.

Tip: Pokud chcete zavěsit, ale obrazovka programu Telefon již není zobrazená, klepněte na oznámení v horní části obrazovky a potom klepněte na položku ukončit hovor.

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepnutím na otevřete klávesnici.
 3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte volat.
Tip: Pokud jste povolili heslo, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání tak, že klepnete na položku tísňové volání na zamykací obrazovce a potom vytočíte místní číslo tísňového volání.

Mezinárodní volání

 1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepnutím na otevřete klávesnici.
 3. Stiskněte a přidržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znak +.

  Znak plus (+) ukazuje, že budete volat do zahraničí (místo zadávání mezinárodního přístupového čísla pro zemi, v níž jste).

 4. Na klávesnici zadejte následující:
  • Číslo země nebo regionu
  • Číslo oblasti (bez 0 na začátku)
  • Telefonní číslo
 5. Klepněte na položku volat.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
416
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-radar
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY