Nastavení účtů

Nastavení účtů

Nastavte své online účty, jako jsou účty Windows Live, Outlook (Exchange ActiveSync) a Google, abyste mohli odesílat a přijímat e-maily.

V závislosti na typu e-mailového účtu, který si vytvoříte, mohou se ve vašem telefonu zobrazit i další položky jako kontakty, kalendář nebo jiné informace. A pokud se přihlásíte ke svým účtům sociálních sítí, jako je Facebook, budete také dostávat aktualizace stavu svých přátel a uvidíte obrázky, které zveřejnili.

Nastavení účtu

  1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Nastavení > e-mail+účty.
  3. Klepněte na položku přidat účet a potom klepněte na typ účtu, který chcete vytvořit.
  4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku přihlásit.

Synchronizace účtu

Pokud se vám v některém účtu nezobrazí nejnovější e-mailové zprávy nebo aktualizace stavů, můžete je stáhnout tak, že účet synchronizujete ručně.
  1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Nastavení > e-mail+účty.
  3. Stiskněte a přidržte účet, jehož informace chcete stáhnout, a potom klepněte na položku synchronizace.

Odstranění účtu

  1. Na Úvodní obrazovce klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Nastavení > e-mail+účty.
  3. Stiskněte a přidržte účet, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku odstranit.
0 lidí to považuje za užitečné