Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka

Na Úvodní obrazovce uvidíte živé panely, které se trvale aktualizují a zobrazují informace určené pro vás. Uvidíte věci jako fotoalbum, kolik nových zpráv a e-mailů máte a mnohem více.
 • Jednoduchým přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte panely.
 • Na Úvodní obrazovce klepněte na nebo přetáhněte prst vlevo pro přístup na aplikace a nastavení.
 • Pro návrat na Úvodní obrazovku z libovolné aplikace nebo obrazovky nastavení stiskněte .

Přeuspořádání panelů

 1. Stiskněte a přidržte panel, který chcete přesunout, dokud se nezačne vznášet.
 2. Přetáhněte panel na požadované místo.
 3. Přemístěte všechny panely podle svého přání.
 4. Až budete s přemísťováním hotovi, klepněte kamkoli na obrazovku nebo stiskněte .

Připnutí položek na úvodní obrazovku

Na úvodní obrazovku můžete připnout cokoli: aplikace, obrázky, skladby, oblíbené webové stránky, dokumenty a dokonce kontakty.

Například když na úvodní obrazovku připnete kontakt, budou se vám přímo na tomto panelu zobrazovat všechny aktualizace dané osoby — kanály, e-maily, textové zprávy a oznámení o hovoru.

 1. Pro připojení stiskněte danou položku a podržte ji, dokud se nezobrazí nabídka.
 2. Klepněte na položku připnout na úvodní obrazovku.

Odpojení panelu

 1. Stiskněte a držte panel, který chcete odebrat.
 2. Klepněte na .
0 lidí to považuje za užitečné