Zapínání a vypínání

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Důležité: Ujistěte se, že je zadní kryt připevněn, abyste mohli telefon zapnout.
Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Je to snadné.
Když je telefon zapnutý, nesnímejte spodní kryt, protože tak vypnete napájení.

Vypnutí napájení

  1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete a potom odemkněte obrazovku.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud se nezobrazí zpráva posunutím dolů vypnete telefon.
  3. Posuňte prst dolů po obrazovce.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné