Používání úsporného režimu

Používání úsporného režimu

Úsporný režim přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako je displej a datové připojení.
  1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
  2. Pro zapnutí a vypnutí úsporného režimu klepněte na dlaždici Úsporný režim.

    Pokud si chcete vybrat, které funkce telefonu vám mají ušetřit energii, klepněte nejprve na , ještě než úsporný režim zapnete.

    Poznámka: Pokud v úsporném režimu vyberete možnost Datové připojení, zařízení HTC One X/One X‍+ se automaticky odpojí od mobilní sítě po 15 minutách, když se obrazovka vypne a datové připojení je nečinné (žádné stahování, datové proudy ani používání dat). Když je datové připojení v nečinnosti, pro úsporu energie baterie se pravidelně znovu připojuje a zase odpojuje.

    Pamatujte však na to, že pokud povolíte možnost Režim spánku pro datové připojení v položce Nastavení > Napájení, toto nastavení potlačí úsporný režim.

0 lidí to považuje za užitečné