Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Způsoby zálohování souborů, dat a nastavení

Máte obavy z toho, že přijdete o důležité informace ve svém zařízení HTC One X/One X‍+? Zazálohujte si zařízení HTC One X/One X‍+, než si vymažete úložiště, provedete obnovení původního nastavení nebo přejdete na nový telefon.

Zálohování HTC

Pomocí vestavěné služby Zálohování HTC můžete zálohovat své účty, aplikace, nastavení a tak dále do cloudu, aby je bylo možné snadněji obnovit v zařízení HTC One X/One X‍+ (po obnovení původního nastavení) nebo v novějším telefonu. Podrobnosti viz v části .

HTC Sync Manager

Pomocí aplikace HTC Sync Manager můžete importovat hudbu, fotografie a videa do počítače. Synchronizovat lze také místně uložené kontakty, události kalendáře, záložky, dokumenty a seznamy stop do počítače. Podrobnosti viz v části Synchronizace vašich médií a dat pomocí aplikace HTC Sync Manager.

Další možnosti zálohování

Další typy dat a souborů, pokud nejsou podporovány ve službě Zálohování HTC a HTC Sync Manager můžete zálohovat samostatně.

V některých aplikacích můžete zálohovat data do úložiště v telefonu, abyste je mohli snadno obnovit po obnovení původního nastavení.

Důležité: Pokud provádíte zálohování dat do úložiště, nevyberte možnost smazat úložiště při obnovení původního nastavení.
Zprávy Zálohujte své textové zprávy do úložiště v telefonu nebo je ukládejte jako e-mailové přílohy.
Kontakty
  • Ukládejte kontakty a další osobní údaje do svých online účtů, abyste je v případě přechodu na nový telefon mohli jen synchronizovat.
  • Pokud máte místně uložené kontakty v aplikaci Lidé, exportujte je do úložiště v telefonu.
Soubory
  • Ručně kopírujte a vkládejte soubory připojením zařízení HTC One X/One X‍+ k počítači jako diskové jednotky.
  • Odesílejte soubory do online úložišť a služeb.
Další data
  • Pokud jste přidali nová slova do svého osobního slovníku v klávesnici na obrazovce, zazálohujte si slovník do úložiště nebo jej uložte jako e-mailovou přílohu.
  • Zkontrolujte ostatní aplikace, abyste viděli, zda podporují export dat do úložiště.
0 lidí to považuje za užitečné