Odebrání účtu

Odebrání účtu

Z HTC One X/One X‍+ můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.
  1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete odstranit.
  3. Klepněte na položku > Odstranit.
Důležité: Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co odstraníte účet ze zařízení HTC One X/One X‍+.

0 lidí to považuje za užitečné