APLIKACE A FUNKCE
Uspořádání fotografií a videonahrávek
APLIKACE A FUNKCE

Uspořádání fotografií a videonahrávek

Zobrazení nebo skrytí alb

Máte příliš mnoho alb, takže v aplikaci Galerie již nemáte přehled? Můžete si zvolit, zda alba chcete zobrazit nebo skrýt.
 1. Otevřete aplikaci Galerie.
 2. Klepněte na položku > Alba.
 3. Klepněte na položku > Zobrazit/skrýt alba a zvolte, která alba chcete zobrazit nebo skrýt.

Zkopírování nebo přesunutí fotografie či videa do jiného alba

 1. Otevřete aplikaci Galerie.
 2. Přejděte na album obsahující fotografii nebo video, které chcete zkopírovat nebo přesunout.
 3. Fotografii nebo video stiskněte a přidržte.
 4. Zvolte, zda fotografii nebo video chcete přesunout nebo zkopírovat a potom vyberte cílové album.

Přejmenování alba

Pokud jste si vytvořili alba pro uspořádání fotografií, můžete tato alba přejmenovat.
 1. Ve zobrazení Alba v aplikaci Galerie stiskněte a přidržte album, které chcete přejmenovat.
 2. Klepněte na položku Přejmenovat.
Poznámka: Některá alba, například Snímky z fotoaparátu a Všechny fotografie, přejmenovat nelze.

Práce s fotografiemi události

Fotografie a videa, které jste pořídili pomocí zařízení HTC One X/One X‍+ jsou seskupeny ve zobrazení Události podle času a místa pořízení. Kombinovat lze fotografie ze dvou událostí. Možné je také přesunovat fotografie z jedné události do nové nebo existující události.
 1. Ve zobrazení Události v aplikaci Galerie stiskněte a přidržte událost, kterou chcete rozdělit nebo kombinovat.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na položku Sloučit do a potom vyberte jinou událost pro zkombinování dvou událostí.
  • Klepněte na položku Rozdělit na a potom vyberte obrázky nebo videa v události, kterou chcete rozdělit na jinou událost. Klepněte na položku Rozdělit a potom klepněte na existující události jako na cíl nebo klepněte na pro vytvoření nové události jako cíle.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
440
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-x
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY