Zjištění využívání baterie

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.
  1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Napájení.
  2. Klepněte na položku Používání, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je CPU pro aplikace a další uživatelské potřeby.
Tip:
  • Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.
  • Chcete přímo na stavovém řádku zjistit procento baterie? V Nastavení napájení vyberte možnost Zobrazit úroveň nabití.
0 lidí to považuje za užitečné