Používání funkce Sledovat klávesnici

Používání funkce Sledovat klávesnici

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním​“‍.
Důležité: Funkci Sledovat klávesnici musíte zapnout v položkách Nastavení > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input.
  1. Zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
  2. Po dokončení slova prst zvedněte. Seznam doporučení zobrazí možné shody.
  3. Můžete provádět následující:
    • Klepněte na mezerní pro vložení zvýrazněného slova.
    • Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
    • Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.
0 lidí to považuje za užitečné