Použití zařízení HTC One X/One X‍+ jako bezdrátového směrovače

Použití zařízení HTC One X/One X‍+ jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC One X/One X‍+ budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Poznámka:
  • Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
  • Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plány schválený poskytovatelem mobilních služeb.
  1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku Další.
  2. Klepněte na položky Sdílení mobilní sítě > Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.
  3. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
  4. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete Žádné, nemusíte zadávat heslo.
    Poznámka: Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC One X/One X‍+ jako bezdrátový směrovač.
  5. Zaškrtnutím volby Přenosný hotspot Wi-Fi zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC One X/One X‍+ připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Důležité: Abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, použijte výchozí bezpečnostní nastavení a nastavte bezpečné a jedinečné heslo.
0 lidí to považuje za užitečné