Připojení k síti VPN

Připojení k síti VPN

Můžete přidat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Před připojením k místní síti vaší organizace můžete být požádáni o tyto úkony:
 • Instalace bezpečnostních certifikátů
 • Zadání přihlašovacích údajů
 • Stažení a instalace požadované aplikace VPN do zařízení HTC One X/One X‍+

Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě. Zařízení HTC One X/One X‍+ také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN

Důležité: Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.
 1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku Další.
 2. Klepněte na položky VPN > > Přidat profil VPN.
 3. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Připojení k síti VPN

 1. Přejděte do Nastavení a potom v části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na položku Další.
 2. Klepněte na položku VPN.
 3. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
 4. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku Připojit. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .
Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

 1. Vysuňte panel Oznámení.
 2. Klepněte na oznámení VPN a potom klepněte na položku Odpojit.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné