Nastavení a služby
Datové připojení
Nastavení a služby

Datové připojení

Když zařízení HTC One X/One X‍+ zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta microSIM).

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.
  1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
  2. Klepnutím na dlaždici Mobilní data zapněte nebo vypněte datové připojení.
Důležité: Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu

Při roamingu nebo když se nedaří zavést datové připojení můžete přidat nový název přístupového bodu (APN). Názvy přístupových bodů umožňují připojení zařízení HTC One X/One X‍+ k datovým sítím za účelem služeb, jako je mobilní procházení webu.
Důležité: Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).
  1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
  2. Pokud je funkce Mobilní data vypnutá, zapněte ji klepnutím na dlaždici Mobilní data.
  3. Klepněte na . Otevře se obrazovka Nastavení mobilních sítí.
  4. Klepněte na položku Názvy přístupových bodů.
  5. Na obrazovce APN klepněte na položku > Nový APN.
  6. Zadejte nastavení APN.
  7. Klepněte na tlačítko > Uložit.
  8. Na obrazovce APN vyberte nový APN.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
440
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-x
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-data