APLIKACE A FUNKCE
Vytváření seznamů stop a práce s nimi
APLIKACE A FUNKCE

Vytváření seznamů stop a práce s nimi

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.
 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Klepněte na a potom vyberte položku Seznamy stop.
 3. Klepněte na a potom zadejte název seznamu stop.
 4. Pro přidání skladby klepněte na vedle textového pole názvu, projděte svou hudební sbírku a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přidat.

  Pokud chcete přidat více skladeb, krok opakujte.

 5. Můžete také:
  Přeuspořádat skladby Stiskněte a přidržte vedle názvu skladby, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte na novou pozici.
  Odstranit skladby Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
  Změna názvu seznamu stop Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.
 6. Klepněte na tlačítko Uložit.
Pokud chcete upravit vytvořený seznam stop, klepněte na na hlavní obrazovce aplikace Hudba a potom vyberte možnost Seznamy stop. Otevřete seznam stop a potom klepněte na položku > Upravit seznam stop.

Přehrání skladeb v seznamu stop

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop.
 3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.
Když klepnete na skladbu, obrazovka se aktualizuje skladbami z vašeho seznamu stop.

Odstranění seznamu stop

 1. Otevřete aplikaci Hudba.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop.
 3. Můžete provádět následující:
  • Stiskněte a přidržte seznam stop, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit seznam stop.
  • Klepněte na položku > Odstranit seznamy stop pro odstranění několika seznamů stop.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
440
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-x
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-music-create_playlist