Poslech hudby

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC One X/One X‍+ pomocí aplikace Hudba.

Důležité: Když otevřete aplikaci Hudba poprvé, budete požádáni, zda chcete automaticky stáhnout související obsah, například obaly alb a fotografie interpretů, do zařízení HTC One X/One X‍+.
  1. Otevřete aplikaci Hudba.
  2. Klepněte na položku a zvolte, zda chcete procházet podle interpretů, alb nebo jiné kategorie.
  3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
  4. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.

Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.

Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)

Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Otevřete přehrávač na celou obrazovku (Hudební kanál) pro zobrazení textů a vizualizace hudby během přehrávání skladby.

(V nastaveních aplikace Hudba můžete nastavit, zda chcete, aby se přehrávač na celou obrazovku spustil automaticky nebo ne.)

Minimalizujte obrazovku Nyní se přehrává, pokud chcete pokračovat v procházení své hudební sbírky.

Tip: Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe

Zapněte Beats Audio pro lepší zvukový zážitek. Skladby a videa přehrávané aplikacích Hudba, Galerie nebo dalších mají bohatý a autentický zvuk.
  1. Připojte sluchátka nebo telefon HTC One X/One X‍+ připojte k externímu reproduktoru.
  2. Pro zapnutí nebo vypnutí profilu Beats Audio přejděte na Nastavení a klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí Beats Audio.
0 lidí to považuje za užitečné