Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Aplikace Galerie vám umožňuje zobrazovat všechny fotografie a videa v telefonu HTC One X/One X‍+ nebo online albech. Fotografie můžete zobrazit podle události nebo místa, můžete ořezávat videa, přidávat fotorámečky a speciální efekty atd.
 1. Otevřete aplikaci Galerie. Zobrazí se dlaždice fotografií uspořádané podle události. Toto zobrazení se aktualizuje pokaždé, když pořídíte nové fotografie nebo videa nebo přidáte nové obrázky.
  Poznámka: Pokud chcete fotografie procházet podle alba nebo umístění nebo zobrazit fotografie přátel na sociálních sítích, klepněte na položku a zvolte, jak chcete fotografie zobrazit.
 2. Přejděte na album nebo skupinu fotografií.
 3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Zobrazování fotografií a videí podle události

Fotografie a videa můžete zobrazovat podle toho, kdy a kde byly pořízeny.
 1. Otevřete aplikaci Galerie.
 2. Klepněte na položku > Události. Fotografie a videa, která pořídíte pomocí zařízení HTC One X/One X‍+, jsou seskupovány podle času a umístění.
 3. Klepněte na dlaždici pro zobrazení všech fotografií a videí pořízených během určité události.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.
Důležité: Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.
 1. Otevřete aplikaci Galerie.
 2. Klepněte na položku > Locations.
 3. Oddalte nebo přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí numerický indikátor umístění. Číslo v indikátoru umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.
 4. Klepněte na indikátor umístění. Zobrazí se fotografie pořízené na stejném místě.
Tip:

Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položky > Zobrazit na mapě. (Položka Zobrazit na mapě je k dispozici, pokud jste povolili možnost Fotografie s geoznačkou v aplikaci Fotoaparát.)

Sledování a stříhání videa

Při sledování videa můžete pořídit snímek, oříznout video pro odstranění nechtěných scén a více.
 1. Ve zobrazení Album nebo Události v aplikaci Galerie přejděte na video, které chcete sledovat.
 2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro přehrání nebo pozastavení přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.
  Tip: Klepněte na položku > Vybrat přehrávač pro sdílení videa na vaší domácí síti.
 3. Klepněte na pro zachycení a uložení statického snímku.
 4. Pro oříznutí videa klepněte na položku > Upravit.
 5. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.
 6. Klepnutím na zobrazíte náhled oříznutého videa.
 7. Klepněte na tlačítko Uložit.
Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.

Změna rychlosti přehrávání videa

Chcete přidat svým videím přidat filmový šmrnc tak, že určité pasáže zpomalíte? U videa s pomalým pohybem můžete měnit rychlost přehrávání vybraných úseků.
Důležité: Rychlost přehrávání lze měnit pouze u videí pořízených pomocí scény s pomalým pohybem v aplikaci Fotoaparát.
 1. Ve zobrazení Album v aplikaci Galerie najděte video s pomalým pohybem, které chcete upravit a klepněte na .
 2. Klepněte na pro přepnutí mezi normálním přehráváním a přehráváním s pomalým pohybem.
 3. Pokud chcete upravit rychlost přehrávání videa, klepněte na položku > Upravit > Upravit rychlost přehrávání.
 4. Označte sekvenci, kterou chcete zpomalit, přesunutím levého a pravého posuvníku.
 5. Zvolte, nakolik chcete sekvenci zpomalit.
 6. Klepněte na , chcete-li výsledek shlédnout.
 7. Klepněte na tlačítko Uložit.
Upravené video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.
0 lidí to považuje za užitečné