Záznam videa

Záznam videa

 1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
 2. Až budete připraveni zahájit záznam, klepněte na .
 3. Při zaznamenávání můžete:
  • Volně provádět přiblížení či oddálení.
  • Měnit zaostření na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
  • Klepněte na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.
 4. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Fotografování při zaznamenávání videa (VideoPic)

Důležité: Při používání této funkce dbejte na to, abyste měli scénu Normální.
Když zaznamenáváte video pomocí hlavního fotoaparátu, klepněte na pro pořízení statického snímku vašeho předmětu.

Vypnutí automatického ostření

Důležité: Automatické ostření můžete vypnout pouze před tím, než začnete zaznamenávat s hlavním fotoaparátem.
 1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
 2. V části Nastavení klepněte na položku Uzamknout ostření ve videu.
0 lidí to považuje za užitečné