Resetování zařízení HTC One V

Resetování zařízení HTC One V

Pokud předáváte zařízení HTC One V jinému uživateli, nebo má zařízení HTC One V stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování).

Výstraha: Obnovení původního nastavení trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
  2. Klepněte na tlačítko Úložiště > Obnovení továrních dat.
  3. Klepněte na položku Resetujte telefon a potom klepněte na položku Odstranit vše.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC One V nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC One V.

  1. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
  2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
  3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
0 lidí to považuje za užitečné