Používání klávesnice na obrazovce

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu můžete klepnout na položku nebo stisknutím tlačítka zavřít klávesnici na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input > Upřesnit nastavení.
 3. Klepněte na položku Typy klávesnice a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.
  Standardní Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
  Telefon Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
  Kompaktní Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší než u standardního rozvržení.

Zadávání textu

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů jednoduše klepejte na klávesy na obrazovce.
 • Klepněte na pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
 • Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.

Volba několika jazyků klávesnice

Pokud je v zařízení HTC One V k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položku Volba klávesnice a potom zvolte jazyky, které chcete.

Změna jazyka klávesnice

 1. Když je otevřená klávesnice na obrazovce, klepněte na .
 2. Vyberte možnost Přepínat klávesnice pro přepnutí mezi jazyky klávesnice.
 3. Klepejte na , dokud se nezobrazí jazyk, který chcete použít.
Poznámka: Chcete-li funkci Přepínat klávesnice zapnout nebo vypnout, vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položku > Jazyk a klávesnice > HTC Sense Input a potom klepněte na přepínač Zapnout/Vypnout funkce Přepínat klávesnice.
0 lidí to považuje za užitečné