Nastavení a služby
Změna nastavení zvuku
Nastavení a služby

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
 • Chcete-li přepnout z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
 • Z Výchozí obrazovky vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položky > Zvuk > Zvukový profil.

Přehrávání zvuku při výběru položek na obrazovce

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zvuky dotyků.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC One V je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Vyberte možnost Ztišit vyzvánění po zvednutí.

Zvýšení vyzvánění zařízení HTC One V, když je máte v kapse nebo v tašce

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC One V v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Vyberte možnost Kapesní režim.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Pokud právě telefonujete, můžete přepnout na hlasitý poslech jednoduše tak, že překlopíte HTC One V.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Vyberte možnost Otočit kvůli reproduktoru.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY