Nastavení a služby
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo
Nastavení a služby

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce HTC One V.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače HTC One V, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi Když je povolen režim Letadlo, můžete však ručně zapnout Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Poznámka: Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.
Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:
  • Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku Režim Letadlo.
  • Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku . Klepnutím na spínač pro Zapnutí/Vypnutí režimu Letadlo režim zapnete nebo vypnete.
Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY