Použití zařízení HTC One V jako bezdrátového směrovače

Použití zařízení HTC One V jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC One V budete využívat jako bezdrátový směrovač.

Poznámka:
 • Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
 • Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plány schválený poskytovatelem mobilních služeb.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Další.
 3. Klepněte na položku Přenosný hotspot a tethering.
 4. Klepněte na položku Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.
 5. Zadejte název směrovače nebo použijte výchozí název směrovače.
 6. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete Žádné, nemusíte zadávat heslo.
  Poznámka: Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat zařízení HTC One V jako bezdrátový směrovač.
 7. Zaškrtnutím volby Přenosný hotspot Wi-Fi zapněte bezdrátový směrovač.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC One V připraveno být využíváno jako bezdrátový směrovač.

Související témata
0 lidí to považuje za užitečné