Wi‑Fi

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍.
Poznámka: Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na přepínač Wi-Fi vypnout/zapnout pro zapnutí funkce Wi-Fi.
 3. Klepněte na položku Wi-Fi.

  Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

  Poznámka: Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > Přidat síť pro ruční přidání.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
  Poznámka: Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
 5. Klepněte na tlačítko Připojit.

Pokud je HTC One V připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu.

Když se HTC One V příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem HTC One V neresetujete na výrobní nastavení.

Odpojení od aktuální bezdrátové sítě

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Wi-Fi.
 3. Můžete provádět následující:
  • Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC One V připojeno, a potom klepněte na položku Odpojit.
  • Pokud chcete odstranit nastavení pro tuto síť, stiskněte a přidržte název sítě a potom klepněte na položku Odstranit záznam sítě.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Wi-Fi. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
  Poznámka: Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi, klepněte na položku > Vyhledávání.
 3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Připojení k síti Wi-Fi s využitím širšího zabezpečení

Důležité: Do zařízení HTC One V musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.
 1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
 2. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Zabezpečení.
 3. Klepněte na položku Instalace z paměťové karty.
 4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
 5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.
0 lidí to považuje za užitečné