Datové připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC One V zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položky Mobilní síť > Síťoví operátoři nebo Názvy přístupových bodů.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepnutím na spínač pro Zapnutí/Vypnutí Mobilní sítě zapněte nebo vypněte datové připojení.
Důležité: Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu

Důležité: Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na Mobilní síť > Názvy přístupových bodů.
 3. Na obrazovce APN klepněte na položku > Nový APN.
 4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
 5. Klepněte na tlačítko > Uložit.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Výstraha: Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Mobilní síť a pak zvolte možnost Datový roaming.
Vyberte možnost Zvuk datového roamingu, pokud si přejete, aby HTC One V přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.
0 lidí to považuje za užitečné