Import hudby z disku CD pomocí aplikace HTC Sync Manager

Import hudby z disku CD pomocí aplikace HTC Sync Manager

V aplikaci HTC Sync Manager můžete importovat hudbu ze zvukových disků CD, které můžete později synchronizovat se zařízením HTC One V.
  1. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD počítače.

    Aplikace HTC Sync Manager vás vyzve, že je vložen nový disk. Klepněte na tlačítko OK pro zobrazení obsahu disku.

    Tip: Kliknout můžete také na a potom vybrat název vloženého disku CD.
  2. V seznamu dostupných hudebních stop klepněte na stupu, kterou chcete importovat. Pro výběr více souborů přidržte tlačítko CTRL a klepněte na jednu nebo více hudebních stop.
  3. Klepněte na položku pro zahájení importu zvukových souborů.
  • Zobrazí se tato ikona vedle hudební stopy, když import probíhá, nebo tato ikona , pokud je hudební stopa ve frontě.
  • Když je import hudby z disku CD hotový, zvukové soubory se naimportují do počítače a tato ikona se zobrazí vedle vybraných stop.

Chcete-li zjistit, kde se naimportované hudební stopy ukládají, klepněte na položku > Nastavení > Import z CD.

Důležité:

Software HTC Sync Manager je vám k dispozici v rámci licence pouze pro kopírování médií, na něž vlastníte autorská práva, nebo médií, na jejichž kopírování máte oprávnění nebo zákonné povolení. Prosíme, abyste si přečetli a dodržovali Licenční smlouvu koncového uživatele HTC Sync Manager.

Aplikace HTC Sync Manager obsahuje také software od Gracenote, který mu umožňuje provádět identifikaci disků a/nebo souborů a získávat ze serverů Gracenote informace související s hudbou. Nezapomeňte si přečíst Licenční smlouvu koncového uživatele Gracenote, která je zahrnuta v Licenční smlouvě koncového uživatele HTC Sync Manager.

0 lidí to považuje za užitečné