Nastavení zařízení HTC One V pro synchronizaci s počítačem

Nastavení zařízení HTC One V pro synchronizaci s počítačem

 1. Až v aplikaci HTC Sync Manager uvidíte, že je zařízení HTC One V připojené, klepněte na a potom klepněte na název vašeho zařízení.
 2. Na obrazovce PODROBNOSTI ZAŘÍZENÍ nastavte, jak chcete synchronizovat média a data mezi zařízením HTC One V a počítačem.

Synchronizace hudby

Aplikaci HTC Sync Manager můžete nastavit pro synchronizaci hudebních souborů a seznamů stop mezi zařízením HTC One V a vaším počítačem.
 1. Na obrazovce PODROBNOSTI ZAŘÍZENÍ klepněte na vedle položky Hudba.
 2. Nastavit lze následující možnosti:
  Importovat novou hudbu ze zařízení Vyberte tuto možnost pro importování nové hudby nalezené v zařízení HTC One V do aplikace HTC Sync Manager. Hudební soubory se zkopírují do složky zadané v nastaveních Importovat.
  Synchronizovat hudbu do zařízení Tuto možnost vyberte pro synchronizaci hudby z počítače do zařízení HTC One V. Zvolte synchronizaci možnosti Veškerá hudba nebo pouze Vybrané seznamy stop.
 3. V případě, že v zařízení HTC One V a v počítači budou konfliktní seznamy stop, zvolte, který seznam stop chcete zachovat.
 4. Pro uložení nastavení synchronizace hudby klepněte na položku Hotovo.
 5. Klepněte na tlačítko Zapnout vedle položky Hudba.

Synchronizace fotografií a videí

 1. Na obrazovce PODROBNOSTI ZAŘÍZENÍ klepněte na vedle položky Galerie.
 2. Nastavit lze následující možnosti:
  Importování nových fotografií a videí ze zařízení Vyberte tuto možnost pro importování nových fotografií a videí ze zařízení HTC One V do aplikace HTC Sync Manager. Fotografie a videa se zkopírují do složky zadané v nastaveních Importovat.
  Synchronizovat alba do zařízení Vyberte tuto možnost pro synchronizaci alb v aplikaci Galerie z aplikace HTC Sync Manager do zařízení HTC One V. Zvolte synchronizaci možnosti Všechna alba nebo pouze Vybraná alba.
 3. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku Hotovo.
 4. Klepněte na tlačítko Zapnout vedle položky Galerie.

Synchronizace dokumentů

 1. Na obrazovce PODROBNOSTI ZAŘÍZENÍ klepněte na vedle položky Dokument.
 2. Chcete-li v počítači zvolit složky obsahující dokumenty, které chcete synchronizovat se zařízením HTC One V, zvolte možnost Synchronizovat dokumenty z následujících umístění na tomto počítači a potom klepněte na položku Přidat.
 3. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku Hotovo.
 4. Klepněte na tlačítko Zapnout vedle položky Dokument.

Synchronizace kontaktů

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager na synchronizaci zařízení HTC One V s aplikacemi Outlook, Outlook Express nebo Windows Kontakty.

Zařízení HTC One V můžete synchronizovat s následujícími verzemi aplikace Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 a Outlook 2010.

Důležité: Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM s počítačem, musíte je nejprve importovat do aplikace Lidé v zařízení HTC One V.
 1. Na obrazovce PODROBNOSTI ZAŘÍZENÍ klepněte na vedle položky Lidé.
 2. Zvolte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat své kontakty.
 3. V případě, že v zařízení HTC One V a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, která data s kontakty chcete zachovat.
 4. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku Hotovo.
 5. Klepněte na tlačítko Zapnout vedle položky Lidé.
Poznámka: Synchronizována budou pouze pole kontaktu, která jsou v aplikaci Lidé ve vašem zařízení HTC One V.

Synchronizace událostí kalendáře

Nastavte aplikaci HTC Sync Manager na synchronizaci zařízení HTC One V s aplikací Kalendář Outlook nebo Kalendář Windows v počítači.

Zařízení HTC One V můžete synchronizovat s následujícími verzemi aplikace Outlook: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 a Outlook 2010.

 1. Na obrazovce PODROBNOSTI ZAŘÍZENÍ klepněte na vedle položky Kalendář.
 2. Vyberte aplikaci, ze které chcete synchronizovat události kalendáře.
 3. Vyberte, odkdy chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
 4. V případě, že v zařízení HTC One V a v počítači budou nalezeny konfliktní události, zvolte, která data chcete zachovat.
 5. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku Hotovo.
 6. Klepněte na tlačítko Zapnout vedle položky Kalendář.
Poznámka: Synchronizována budou pouze datová pole, která jsou v aplikaci Kalendář v zařízení HTC One V.

Synchronizace webových záložek

 1. Otevřete webový prohlížeč v počítači a vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanou Záložky HTC. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC One V.
 2. Na obrazovce PODROBNOSTI ZAŘÍZENÍ v aplikaci HTC Sync Manager klepněte na vedle položky Záložka.
 3. Zvolte webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky, které chcete synchronizovat se zařízením HTC One V.
 4. Pro uložení nastavení synchronizace klepněte na položku Hotovo.
 5. Klepněte na tlačítko Zapnout vedle položky Záložky.
0 lidí to považuje za užitečné