Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager

Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync Manager

Patříte mezi hudební maniaky s obří sbírkou digitální hudby v počítači? Aplikace HTC Sync Manager vám umožňuje spravovat hudební knihovnu a užívat si poslech oblíbených skladeb.
 1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku Hudba. Ve výchozím nastavení se zobrazí obrazovka NEDÁVNÉ s nedávno přijatými nebo přehrávanými alby.
 2. Pro procházení skladeb a alb klepněte na položku KNIHOVNA a potom poklepejte na album, které chcete otevřít.
 3. Poklepejte na skladbu, kterou chcete přehrát.
 4. Použijte ovládací prvky ve spodní části obrazovky k pozastavení, obnovení přehrávání, opakování skladeb atd.
Tip:
 • V levém dolním rohu obrazovky přetáhněte posuvník ukazatele průběhu pro přeskočení na libovolnou část skladby.
 • Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. Ve spodní části obrazovky uvidíte název skladby a album, které je momentálně přehráváno.

Vytvoření seznamu stop

 1. Z knihovny Hudba klepněte na album nebo skladbu, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.
 2. Klepněte na položku > Nový seznam stop.
 3. Zadejte název seznamu, pak klepněte na OK.
 4. Pro přidání dalších skladeb do seznamu stop přidržte klávesu CTRL a přitom klepněte na jedno nebo více alb či hudebních stop, klepněte na položku a potom vyberte název seznamu stop.
 5. Až budete s přidáváním skladeb hotoví, klepněte na položku SEZNAMY STOP. Poklepejte na miniaturu seznamu stop pro spuštění přehrávání.
Tip: Pokud chcete do zařízení HTC One V odeslat jen jeden seznam stop, pravým tlačítkem myši klepněte na seznam stop, klepněte na položku a potom zvolte název zařízení. (Ujistěte se, zda je zařízení HTC One V připojeno k počítači.)
0 lidí to považuje za užitečné