Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager

Základní informace o aplikaci HTC Sync Manager

Poznámka: Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Instalace aplikace HTC Sync Manager

Před instalací navštivte webovou stránku HTC, abyste zjistili systémové požadavky pro aplikaci HTC Sync Manager.

Instalace do počítače se systémem Windows

Důležité:
 • Před zahájením instalace aplikace HTC Sync Manager pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.
 • Pokud aplikaci HTC Sync Manager instalujete na počítač se systémem Windows Vista nebo pozdější verze, musíte mít oprávnění správce.
 1. Připojte HTC One V k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
 2. Na obrazovce Vyberte typ připojení vašeho HTC One V vyberte HTC Sync Manager a potom klepněte na položku Hotovo.
 3. Když se na obrazovce počítače zobrazí okno Přehrát automaticky, klepněte na položku HTC Sync Manager.

  Pokud ve vašem počítači není aplikace HTC Sync Manager nalezena, otevře se automaticky webový prohlížeč na webové stránce HTC.

 4. Stáhněte si instalační program HTC Sync Manager do počítače.
 5. Na stažený instalační program poklepejte a dodržujte pokyny na obrazovce pro instalaci aplikace HTC Sync Manager.

Začínáme

Při prvním spuštění aplikace HTC Sync Manager se otevře okno Začínáme, které vám umožňuje přidat do knihovny média.
 1. Otevřete aplikaci HTC Sync Manager.
 2. Až se otevře okno Začínáme, můžete:
  Automaticky vytvořit knihovnu médií Automaticky vyhledejte veškerou hudbu, fotografie a videa v počítači a přidejte je do své knihovny HTC Sync Manager.
  Ručně vytvořit knihovnu médií Vyberte složky, ze kterých chcete importovat soubory médií. Soubory médií a seznamy stop můžete také importovat z dalších mediálních aplikací.
 3. Pokud se rozhodnete vytvořit knihovnu médií ručně:
  • Klepněte na položku Hudební knihovna > Přidat pro volbu složky, ze které se mají importovat hudební soubory.
  • Klepněte na položku Knihovna galerie > Přidat pro volbu složky, ze které se mají importovat fotografie a videa.
  Tip: Přidat lze více složek.

Automatické přidávání nových médií do aplikace HTC Sync Manager

Aplikaci HTC Sync Manager můžete nastavit tak, aby automaticky přidávala média do vaší knihovny, kdykoli budete mít v počítači novou hudbu, fotografie nebo videa. Jednoduše přidejte složky médií, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nová média.
 1. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud jste do aplikace HTC Sync Manager ještě nepřidali žádná média, klepněte na položku Přidat hudbu na obrazovce Hudba nebo na položku Přidat fotografie a videa na obrazovce Galerie.
  • Na hlavní obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. V nastaveních Hudební knihovna:
  • Klepněte na položku Přidat pro výběr složek, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nové hudební soubory.
  • Klepněte na položku Importovat pro volbu toho, z jakých dalších mediálních aplikací v počítači (například iTunes a Windows Media Player) chcete importovat hudbu.
  • Klepněte na položku Importovat seznamy stop pro získání seznamů stop z dalších mediálních aplikací.
 3. Klepněte na položku Knihovna galerie > Přidat pro výběr složek, které má aplikace HTC Sync Manager kontrolovat s ohledem na nové fotografie nebo videa.
 4. Pro uložení nastavení klepněte na položku Použít.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud nevidíte, že byla nová média importována do aplikace HTC Sync Manager, klepněte na položku > Obnovit knihovnu.

Importování dalších médií do aplikace HTC Sync Manager

Pro importování další hudby, fotografií a videí je stačí přetáhnout do aplikace HTC Sync Manager.
 • Klepněte na položky Hudba > KNIHOVNA a potom přetáhněte složku (nebo libovolný hudební soubor v této složce) na obrazovku KNIHOVNA.
 • Klepněte na položky Galerie > ALBA a potom přetáhněte složku (nebo libovolný soubor fotografie či videa v této složce) na obrazovku ALBA.
Když přetáhnete složku nebo soubor médií, celá složka se do knihovny přidá jako album. Cesta složky se také přidá do seznamu sledovaných složek v nastavení.

Hlavní obrazovka aplikace HTC Sync Manager

Na hlavní obrazovce můžete vidět knihovny médií a přehrávat média. Můžete také synchronizovat se zařízením HTC One V, když je připojeno, nebo importovat hudbu CD v počítači.
 • Klepněte na položku Hudba nebo Galerie pro přepnutí mezi těmito dvěma knihovnami. Když jste v některé z těchto knihoven, klepněte na pro návrat na předchozí obrazovku.
 • Přehrajte hudební stopu nebo video. Pomocí ovládacích prvků v dolní střední části obrazovky ovládejte přehrávání.
 • Klepněte na pro změnu nastavení, kontrolu aktualizací softwaru atd.
 • Klepnutím na zobrazíte seznam připojených zařízení.

Které formáty jsou podporovány v aplikaci HTC Sync Manager?

Formáty a kodeky videa

 • 3GP a 3G2 (3. generace projektu partnerství)
 • MP4 (MPEG-4)

Formáty a kodeky zvuku

 • AAC a M4A (Advanced Audio Coding)
 • FLAC (Free Lossless Audio Codec)
 • AAC a M4A (High Efficiency AAC v1 a v2)
 • MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
 • WAV (Resource Interchange File Format)
 • WMA (Windows Media Audio)

Obrazové formáty

 • BMP
 • GIF
 • JPEG a JPG
 • PNG
Poznámka: Formáty WMA a WAV jsou podporovány jen ve Windows.
0 lidí to považuje za užitečné