Připojení zařízení HTC One V k počítači

Připojení zařízení HTC One V k počítači

Kdykoli připojíte HTC One V k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.
Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku Hotovo:
Pouze nabít Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.
Disková jednotka Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do zařízení HTC One V vložená paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.

Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC One V připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v zařízení HTC One V k přístupu na paměťovou kartu.

HTC Sync Manager Tuto možnost vyberte pro synchronizování médií a dalších dat, jako jsou kontakty, kalendář, záložky a další informace mezi vaším počítačem a zařízením HTC One V.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci HTC Sync Manager z našich webových stránek, až bude k dispozici. Nebo si mezitím stáhněte a používejte poslední verzi aplikace HTC Sync pro synchronizaci vašich médií a dat.

Sdílení internetu Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli mobilní datové připojení svého zařízení HTC One V sdílet se svým počítačem.
Internetová propust Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC One V.
0 lidí to považuje za užitečné