Záznam hlasových klipů

Záznam hlasových klipů

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hlasový záznamník.
  2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
  3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu.
    Poznámka: Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v HTC One V děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.
  4. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
  5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku Uložit.
Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.
Tip: Pro zobrazení možností pro odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

  1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
  2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na Nastavit jako vyzváněcí tón.
0 lidí to považuje za užitečné