APLIKACE A FUNKCE
Sledování vlastních úkolů
APLIKACE A FUNKCE

Sledování vlastních úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly. Vytvořte úkoly v telefonu nebo je synchronizujte s vašimi účty Google a Microsoft Exchange ActiveSync. Úkoly můžete zobrazit také v aplikaci Kalendář.
Pro otevření aplikace Úkoly klepněte na položku > Úkoly.
Pro přepnutí mezi účty úkolů klepněte na položku a potom klepněte na jiný účet.

Vytvoření úkolu

 1. V aplikaci Úkoly zadejte název úkolu do textového pole Nový úkol.
  Tip: Pokud chcete vytvořit úkol a zadat podrobnosti později, po zadání názvu úkolu klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku a potom zadejte podrobnosti úkolu.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Spojení úkolu s kontaktem

Pomáháte přátelům s nějakým projektem nebo akcí? V aplikaci Lidé můžete spojit úkol s kontaktem, takže když vám přítel zavolá, úkol se zobrazí na obrazovce. Úkoly lze také filtrovat, aby bylo zřejmé, které úkoly jsou spojené s konkrétním kontaktem.
Poznámka: Spojit s kontaktem lze pouze úkoly obsažené v části Moje úkoly.
 1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Lidé a zadejte název.
 2. Pokud chcete úkol spojit s kontaktem v aplikaci Lidé, klepněte na .
 3. Vyberte kontakt a potom klepněte na položku Uložit.
 4. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku Uložit.

Spojení úkolu s umístěním

Spojte úkoly s umístěním, abyste příště na tomto místě mohli zjistit, které věci můžete zde dělat.
Poznámka: S umístěním můžete spojit pouze úkoly vytvořené v části Moje úkoly.
 1. Při zadávání podrobností úkolu klepněte na textové pole v části Umístění a zadejte umístění.
 2. Pro zadání oblastní mapy klepněte na .
 3. Přesuňte do oblasti.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 5. Zadejte název umístění a pak klepněte na OK.
 6. Vyplňte zbytek podrobností a potom klepněte na položku Uložit.
Úkol je zanesen na mapě s dalšími úkoly spojenými s umístěními.
 • Pro zobrazení těchto úkolů na mapě klepněte na na hlavní obrazovce Úkoly. Přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí (indikátor umístění). Indikátor umístění ukazuje, kolik úkolů je spojeno s tímto umístěním.
 • Pro zobrazení podrobností úkolu klepněte na .
 • Pro zobrazení vašeho umístění na mapě klepněte na položku > Najít mě.

Správa úkolů

 1. Přejděte na seznam obsahující úkol.
 2. V seznamu úkolů můžete:
  Označení úkolu jako hotového

  Zaškrtněte tlačítko vedle úkolu. Pro zobrazení hotových úkolů klepněte na položku > Dokončeno.

  Řazení úkolů
  1. Klepněte na položku > Seřadit.
  2. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit.
  Úprava úkolů
  1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Upravit.
  2. Upravte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku Uložit.
  Odstranění úkolu

  Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

  Odložení úkolu
  1. Stiskněte a přidržte úkol po termínu a potom klepněte na položku Odložit.
  2. Zvolte, na jak dlouho chcete úkol odložit.
  Přesunutí úkolu do jiného seznamu

  Úkol můžete přesunout pouze do jiného seznamu, který je v rámci téhož účtu.

  1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete přesunout, a potom klepněte na tlačítko Přesunout do.
  2. Klepněte v seznamu na místo, kam chcete úkol vložit.

Zobrazení jednotného seznamu úkolů

Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.
V aplikaci Úkoly klepněte na položku > Všechny účty.
Tip: Pokud chcete zobrazit úkoly uložené v HTC One V, klepněte na položku Můj úkol.

Filtrování úkolů

 1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete filtrovat.
 2. Klepněte na tlačítko .
 3. Ze seznamu zvolte, jak chcete filtrovat úkoly.

Vytvoření seznamu úkolů

 1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku > Seznamy.
 2. Klepněte na položku a potom zvolte účet pro daný seznam.
  Poznámka: Seznamy nelze vytvořit pro účty Microsoft Exchange ActiveSync.
 3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na OK.

Správa seznamů úkolů

 1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku > Seznamy.
 2. Odtud můžete:
  Zobrazit nebo skrýt úkoly nebo seznamy Pro zobrazení všech úkolů klepněte na položku Všechny seznamy. Klepněte na konkrétní účet a potom klepněte na seznam, který chcete zobrazit. Klepněte na položku Všechny seznamy pod každým účtem, abyste zobrazili všechny úkoly v rámci daného účtu.
  Přejmenování seznamu
  1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete přejmenovat.
  2. Klepněte na položku Přejmenovat a potom zadejte nový název.
  Odstranění seznamu
  1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete odstranit.
  2. Klepněte na položku Odstranit.

Zálohování nebo obnovení úkolů

 1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete zálohovat.
 2. Klepněte na položku > Importovat/Exportovat.
 3. Klepněte na položku Exportovat na paměťovou kartu pro zálohování vašich úkolů nebo klepněte na položku Importovat z paměťové karty pro obnovení úkolů v telefonu.

Změna nastavení aplikace Úkoly

 1. V aplikaci Úkoly klepněte na položku > Nastavení.
 2. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY