Práce na dokumentech

Práce na dokumentech

Pomocí aplikace Polaris Office můžete na cestách upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).
Tip: Můžete si také pouštět prezentace Microsoft Office PowerPoint (.pps).
Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Polaris Office.

Zobrazení dokumentu

Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete otevřít, a otevřete jej.
Tip: Při zobrazení seznamu souborů klepněte na pro obnovení nebo seřazení seznamu.

Vytvoření dokumentu

 1. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na položku .
 2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
 3. Začněte zadávat text.
 4. Stiskněte a potom klepněte na položku Uložit.

Úprava dokumentu

 1. Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete upravit, a otevřete jej.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, klepněte na položku .
  • Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole.
 3. Posuňte prst přes panel nástrojů ve spodní části, abyste si mohli zvolit z různých funkcí pro upravení.
  Poznámka: Pokud panel nástrojů není vidět, klepněte na položku > Panel nástrojů zapnutý.
 4. Po provedení změn stiskněte a potom klepněte na Uložit nebo Uložit jako.

Úprava prezentace

 1. Když máte otevřený dokument Microsoft Office PowerPoint, klepněte na .
 2. Klepnutím na zobrazte další snímky a klepněte na snímek, který chcete upravit.
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pro přidání dalšího snímku klepněte na a potom zvolte rozvržení.
  • Pro upravení textu dvakrát klepněte na textového pole v prezentaci.
  • Pro změnu velikosti snímku nebo textového pole klepněte na položku a potom přetáhněte .
  • Pomocí panelu nástrojů ve spodní části pokračujte v upravování prezentace.
 4. Klepnutím na zobrazte náhled prezentace.
 5. Stiskněte a klepněte na položky Uložit nebo Uložit jako.

Úprava sešitu

 1. Když máte otevřený soubor aplikace Microsoft Excel, klepněte na buňku v sešitu.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na panel vzorce a zadejte text, čísla nebo symboly.
  • Pro zadání funkce klepněte na .
  • Pro výběr více buněk klepněte na jednu buňku a potom přetáhněte .
  • Pro změnu formátu textu nebo numerické hodnoty klepněte na buňku a potom klepněte na položku > Formát.
  • Pro vložení grafu vyberte informace, které chcete zahrnout do grafu, a potom klepněte na položku > Vložit > Graf.
  • Pomocí panelu nástrojů ve spodní části obrazovky pokračujte v upravování sešitu.
 3. Stiskněte a klepněte na položky Uložit nebo Uložit jako.
0 lidí to považuje za užitečné