APLIKACE A FUNKCE
Plánování cest
APLIKACE A FUNKCE

Plánování cest

Pro naplánování itineráře využijte widget Cesty. Určete místa ve městě nebo zemi, která chcete navštívit, a potom snadno získejte trasu z jednoho cíle do druhého.

Vytvoření cesty

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Locations.
 2. Klepněte na položku Rychlé odkazy > Cesty.
 3. Na kartě Cesty klepněte na položku .
 4. Zadejte název cesty.
 5. Klepněte na položku a potom v dostupných možnostech hledejte místo zájmu.
 6. Přidejte další místa, která chcete navštívit.
 7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Získání trasy pro cestu

 1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
 2. Klepnutím na se zobrazí mapa.
 3. Klepněte na tlačítko . Mapa zobrazuje cestu na místa, která jste přidali, počínaje první položkou v itineráři.
 4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Ve spodní části obrazovky klepněte na nebo , chcete-li sledovat trasu podle itineráře.
  • Posuňte panel trasy nahoru a potom klepněte na pokyny, abyste sledovali trasu podle itineráře.

Správa cesty

Změnili jste cestovní plány? Po vytvoření cesty můžete přidat místa, přeuspořádat je nebo stávající místa odstranit.

 1. Na obrazovce Cesty otevřete cestu klepnutím.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  Přidat další místa
  1. Klepněte na tlačítko .
  2. V dostupných možnostech hledejte místo zájmu.
  Přeuspořádat místa
  1. Klepněte na položku > Upravit.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
  3. Klepněte na tlačítko Hotovo.
  Odstranit místa
  1. Klepněte na položku > Upravit.
  2. Označte místa, která chcete odstranit.
  3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odstranění cest

 1. Na kartě Cesty klepněte na položku > Odstranit.
 2. Zvolte cesty, které chcete odstranit.
 3. Klepněte na položku Odstranit.

Export cest

Zálohujte cesty tak, že je exportujete a uložíte jako soubory .tcz.
 1. Na kartě Cesty klepněte na položku > Exportovat.
 2. Vyberte cesty a potom klepněte na položku Exportovat.
  Tip: Pro zrušení výběru všech cest klepněte na položku > Zrušit výběr.
Exportované cesty jsou uloženy jako soubory .tcz. Pokud exportujete několik cest najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .tcz.

Importování cest

Obnovte cesty, které jste dříve zálohovali jako soubory .tcz.
 1. Na kartě Cesty klepněte na položku > Importovat.
 2. Na kartě Typ klepněte na soubor, který chcete importovat a potom klepněte na položku Importovat.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY