Zobrazení Kalendář

Zobrazení Kalendář

 1. Klepněte na kartu Kalendář.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • V kterémkoli zobrazení Kalendář se vrátíte na aktuální datum klepnutím na položku Dnes.
  • Události v zobrazení den, týden nebo prog. jednání jsou barevně odlišeny, aby bylo zřejmé, ke kterému účtu nebo typu kalendáře patří. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, klepněte na .
  Poznámka: Pokud kartu Kalendář nevidíte, klepněte na položku > Upravit karty, stiskněte a podržte kartu Kalendář a potom ji přetáhněte na spodní řádku.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.
V zobrazení měsíc můžete provádět následující:
 • Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
 • Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení den nebo program.
 • Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Zobrazení Den a Prog. jednání

Zobrazení Den ukazuje události jednoho dne a zobrazení Prog. jednání znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.
 • Pokud jsou událostí narozeniny nebo výročí vašeho kontaktu Facebook-klepněte na něj pro odeslání pozdravu.
 • V zobrazení Den:
  • Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
  • Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.
  • Pokud vidíte zobrazené počasí pro daný den, můžete na počasí klepnout a změnit pro zobrazení jiného města.
  • Zobrazte čas události v jiném časovém pásmu. Klepněte na položky > Dvojí časové pásmo > Zvolte polohu a potom zadejte druhou polohu.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.
V zobrazení týden můžete:
 • Stiskněte a podržte symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
 • Klepněte na událost (zobrazenou jako barevné bloky) a zobrazte podrobnosti.
 • Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.
0 lidí to považuje za užitečné