Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

  1. Na kartě Lidé klepněte na položku > Spravovat kontakty.
  2. Klepněte na položku Importovat nebo exportovat kontakty > Exportovat na paměťovou kartu.
  3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export a potom klepněte na tlačítko OK.

Obnovení kontaktů

Můžete pouze obnovit kontakty, které byly zálohovány na paměťovou kartu pomocí funkce Exportovat na kartu SD.
  1. Na kartě Lidé klepněte na položku > Spravovat kontakty.
  2. Klepněte na položku Importovat nebo exportovat kontakty > Importovat z paměťové karty.
  3. Máte-li více účtů, klepněte na druh pro importované kontakty.
0 lidí to považuje za užitečné