Odesílání informací o kontaktech

Odesílání informací o kontaktech

 1. Na kartě Lidé proveďte některou z následujících akcí:
  Odeslání Postup
  Něčí kontaktní informace Stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii) a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard.
  Vaše kontaktní informace Stiskněte a přidržte tlačítko Profil a potom klepněte na položku Odeslat profil.
 2. Zvolte, jak chcete odeslat vCard.
 3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat.
 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Odeslání více kontaktních karet

 1. Na kartě Lidé klepněte na položku > Odeslat kontakty.
 2. Vyberte kontakty, jejichž kontaktní informace chcete sdílet.
 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.
 4. Zvolte, jak chcete odesílat kontaktní karty.
0 lidí to považuje za užitečné