KOMUNIKACE
Skupiny kontaktů
KOMUNIKACE

Skupiny kontaktů

Přiřaďte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Rovněž lze synchronizovat skupiny v zařízení HTC One V se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

 1. Na kartě Skupiny klepněte na .
 2. Zadejte název skupiny.
 3. Klepněte na a vyberte fotografii skupiny.
 4. Klepněte na položku > Přidat kontakt do skupiny.
 5. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku Uložit.
 6. Když je skupina hotová, klepněte na položku Uložit.

Úprava skupiny kontaktů

 1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku Upravit skupinu.
 2. Můžete provádět následující:
  • Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
  • Klepněte na ikonu vedle jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
  • Klepněte na položku > Přidat kontakt do skupiny pro přidání dalších členů.
  • Pro přeuspořádání členů skupiny stiskněte a podržte na konci jména kontaktu, a potom jej přetáhněte do nové pozice.
  • Klepněte na vedle kontaktu pro odebrání ze skupiny.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu

Poznámka: Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.
 1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
 2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
 3. Zvolte, zda chcete odeslat textovou zprávu nebo e-mail.

Přeuspořádání skupin kontaktů

 1. Na kartě Skupiny klepněte na položku > Upravit skupiny.
 2. Stiskněte a podržte na konci skupiny, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění skupin

Poznámka: Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.
Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:
 • Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit skupinu.
 • Klepněte na položku > Upravit skupiny, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY