Přidání nového kontaktu

Přidání nového kontaktu

 1. Na kartě Lidé klepněte na položku .
 2. Klepněte na pole Jméno a pak zadejte jméno.
  Tip: Klepněte na , pokud chcete samostatně zadat jméno, prostřední jméno příjmení kontaktu. V závislosti na typu kontaktu také můžete přidat titul před jménem (například dr.) nebo titul za jménem (například PhD.).
 3. Vyberte Typ kontaktu. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat.
  Poznámka: Některá pole nemusí být k dispozici, když přidáváte kontakty na kartu SIM.
 4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Hledání lidí, které znáte, na sociálních sítích

HTC One V automaticky vyhledává vaše telefonní kontakty na různých sociálních sítích, ke kterým jste přihlášeni. Na základě shodných e-mailových adres a podrobností kontaktu můžete svým kontaktům odeslat žádosti o připojení se k vaší sociální síti.
Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na položku > Nastavení na kartě Lidé a potom vyberte nebo zrušte výběr možnosti Najít lidi, které znáte.
Tip: Chcete-li ručně obnovit seznam navržených lidí, klepněte na položku > Spravovat kontakty > Spojené kontakty. Na kartě Oznámení klepněte na položku > Obnovit.

Odesílání žádostí kontaktům o připojení se k vaší sociální síti

 1. Klepněte na oznámení Lidé, které znáte (je-li k dispozici na kartě Lidé).
 2. Zvolte lidi, které chcete sledovat, nebo přátelům odešlete žádosti pomocí sociálních sítí, ke kterým jste připojeni.
0 lidí to považuje za užitečné