APLIKACE A FUNKCE
Vytvoření seznamu stop
APLIKACE A FUNKCE

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba > Můj telefon.
 2. Zahajte přehrávání skladby, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.
 3. Klepněte na položku > Přidat do seznamu stop.
  Poznámka: Pokud nemáte žádné existující seznamy stop, budete vyzváni k zadání názvu nového seznamu stop.
 4. Na obrazovce Vybrat seznam stop klepněte na .
 5. Zadejte název seznamu stop.
 6. Klepněte na tlačítko Uložit.
Tip: Při vytváření nového seznamu stop můžete také přidat další skladby. Klepněte na položku > Přidat skladby pro přidání dalších skladeb.

Přehrání skladeb v seznamu stop

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba > Můj telefon.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop.
 3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát jako první.
Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba > Můj telefon.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop a potom klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
 3. Klepněte na položku > Upravit seznam stop.
  Přidat skladby
  1. Klepněte na > Přidat skladby.
  2. Klepněte na položku pro zvolení kategorie a potom najděte skladby.
  3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
  Přeuspořádat skladby Stiskněte a přidržte vedle názvu skladby, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte na novou pozici.
  Odstranit skladby Vyberte skladby, které chcete odstranit ze seznamu stop.
  Změna názvu seznamu stop Zadejte nový název seznamu stop do textového pole názvu.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění seznamu stop

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba > Můj telefon.
 2. Klepněte na položku > Seznamy stop.
 3. Můžete provádět následující:
  • Stiskněte a přidržte seznam stop, který chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit seznam stop.
  • Klepněte na položku > Odstranit seznamy stop pro odstranění několika seznamů stop.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-music-create_playlist