APLIKACE A FUNKCE
Poslech hudby
APLIKACE A FUNKCE

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC One V pomocí aplikace Hudba.

  1. Při procházení hudební sbírky klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
  2. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.
Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
Zobrazte možnosti pro přidání skladby do seznamu stop, sdílení skladby a tak dále.
Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte. Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku > Hledat > YouTube.

Aktualizace obalů alb

  1. Na obrazovce Nyní se přehrává klepněte na položku > Aktualizovat obal alba.
  2. Zvolte, zda chcete automaticky nebo ručně aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na obrazovce Nyní se přehrává.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.
Tip: Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.

Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe

Když zapojíte svá sluchátka, zařízení HTC One V automaticky zapne profil Beats Audio, abyste měli vylepšený zvukový zážitek.
Pro zapnutí nebo vypnutí profilu Beats Audio vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položky > Zvuk > Vylepšovač zvuku.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY