Procházení webových stránek

Procházení webových stránek

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Internet.
 2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
 3. Zadejte klíčová slova pro hledání nebo adresu webové stránky.
 4. Na webové stránce můžete provádět následující:
  • Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
  • Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.
 5. Rychle přetáhněte prst dolů po obrazovce pro rychlé zobrazení pole s adresou URL a dalšími možnostmi.

Přepnutí do režimu Čtení

Chcete si přečíst článek nebo blog bez rozptylování? Režim Čtení z webové stránky odstraní nabídky, proužkovou reklamu a pozadí.
Při zobrazené webové stránce klepněte na (je-li k dispozici) pro přepnutí do režimu Čtení.
Poznámka: Pro vypnutí režimu Čtení klepněte na .

Zobrazení plné verze webové stránky

Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Zobrazit stránku pro počítač.

Otevírání nebo přepínání mezi kartami prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více karet prohlížeče.

 1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Karty.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pro otevření nové karty klepněte na položku Nová karta.
  • Pro přepnutí na jinou kartu prohlížeče posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.
   Tip: Klepnutím na webovou stránku zavřete.
0 lidí to považuje za užitečné