Nastavení možností zpráv

Nastavení možností zpráv

Získejte přístup a změňte nastavení aplikace Zprávy. Můžete přidat podpis ke svým zprávám, upravit možnosti zpráv atd.
Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku > Nastavení.
0 lidí to považuje za užitečné