Kontrola zpráv

Kontrola zpráv

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC One V po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .
Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
  • Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o nové zprávě.
  • Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

  • Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
  • Chcete-li uložit přílohu, klepněte na multimediální zprávu a pak zvolte uložení v nabídce možností.
  • Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku Uložit přílohu přidejte ke svým kontaktům.
  • Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku Importovat.
Tip: Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, můžete se rozhodnout, že si zkontrolujete před stažením velikost a předmět zprávy MMS. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku > Nastavení > Multimediální zprávy (MMS). Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatické načítání.

Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.
  1. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
  2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko Uložit jako úkol.
  3. Zadejte název název úkolu a další podrobnosti.
  4. Klepněte na tlačítko Uložit.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné