Seznam hovorů

Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Oplacení zmeškaného hovoru

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

 1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
 2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru.
 3. Klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku > Seznam hovorů.
 3. Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:
  • Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
  • Stisknutím jména nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
  • Klepněte na a ověřte si historii volání specifického kontaktu. Pokud se jedná o uložený/synchronizovaný kontakt, zobrazí se také poslední textové a e-mailové zprávy s tímto kontaktem.
  • Klepněte na položku > Zobrazit pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

 1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, a pak klepněte na Uložit na kartu Lidé.
 2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:
Odebrat jedno jméno nebo číslo Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů.
Vymazat celý seznam Klepněte na položku > Odstranit seznam hovorů > Vybrat vše > Odstranit.
0 lidí to považuje za užitečné