KOMUNIKACE
Co je možné dělat během hovoru?
KOMUNIKACE

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku > Přidržet. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .
Pro pokračování v hovoru klepněte na položku > Pokračovat.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.
  1. Když přijmete další hovor, klepněte na Přijmout a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
  2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.
  3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko Ukončit hovor.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Výstraha: Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC One V u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.
Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Během hovoru telefon otočte zařízení HTC One V (ujistěte se, že je vybrána možnost Otočit kvůli reproduktoru v nastavení Zvuk).
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku .
Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC One V obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku Ukončit hovor.
  • Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY