Co je možné dělat během hovoru?

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku > Přidržet. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru .
Pro pokračování v hovoru klepněte na položku > Pokračovat.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.
  1. Když přijmete další hovor, klepněte na Přijmout a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
  2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.
  3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko Ukončit hovor.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Výstraha: Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC One V u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.
Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Během hovoru telefon otočte zařízení HTC One V (ujistěte se, že je vybrána možnost Otočit kvůli reproduktoru v nastavení Zvuk).
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku .
Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC One V obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku Ukončit hovor.
  • Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

0 lidí to považuje za užitečné