Příjem hovorů

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.
Tip: Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim.

Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
  • Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku Přijmout.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení. Potom do kroužku přetáhněte ikonu Připomenutí pro vytvoření úlohy nebo ikonu Odeslat zprávu pro odeslání textové zprávy volajícímu.
  • Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku Odmítnout.
  • Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
  • Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  • Položte HTC One V čelem dolů na rovný povrch.
    Poznámka: Pokud je HTC One V již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele do jednoho týdne.

Zobrazení připomenutí úkolu během hovoru

Slíbili jste přátelům, že jim během víkendu pohlídáte dítě? Pokud úkol spojíte s kontaktem, zobrazí se připomenutí úkolu na obrazovce hovoru, až budete telefonicky s těmito přáteli mluvit.
0 lidí to považuje za užitečné