Přizpůsobení pomocí zvukových sad

Přizpůsobení pomocí zvukových sad

Každá zvuková sada vám poskytuje různou kombinaci zvuků pro vyzváněcí tóny a oznámení, jako jsou příchozí zprávy, e-maily, připomenutí událostí kalendáře a další oznámení. Přepínáním mezi zvukovými sadami můžete okamžitě nastavit telefon HTC One V tak, a by vás upozorňoval s využitím zábavných zvuků, když jste někde s přáteli, nebo změnit nastavení na slabé zvuky, když jste v práci.

Vytvoření zvukové sady

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Přizpůsobit.
 2. Na kartě Zvuk klepněte na položku Zvuková sada.
 3. Na obrazovce Zvukové sady klepněte na položku .
 4. Zadejte název nové zvukové sady a klepněte na Hotovo.
Nově vytvořená zvuková sada je potom přidána do seznamu zvukových sad. Podle své volby můžete zvukové sadě přidělovat různé tóny.

Změna vyzváněcího tónu, oznámení a zvuků

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Přizpůsobit.
 2. Na kartě Zvuk klepněte na položku Zvuková sada.
 3. Zvolte zvukovou sadu, kterou chcete přizpůsobit, nebo vytvořte novou, a potom klepněte na položku Použít.
 4. Změňte vyzváněcí tón, zvuk oznámení a budíku na obrazovce Přizpůsobit.
Zařízení HTC One V automaticky vaše volby ukládá do aktuální zvukové sady.

Odstranění zvukových sad

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Přizpůsobit.
 2. Na kartě Zvuk klepněte na položku Zvuková sada.
 3. Klepněte na tlačítko .
 4. Vyberte jednu nebo více zvukových sad, které chcete odstranit.
 5. Klepněte na položku Odstranit.
0 lidí to považuje za užitečné